วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ต (Socket) ตอนที่ 9: UDP Client ด้วยภาษาจาวา (Java)

หลังจากสร้างโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วจากตอนที่ 8 ตอนนี้มาดูโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์กันครับ มาดูโค้ดกันเลยครับ


 1. import java.io.*; 
 2. import java.net.*;
 3. import java.util.*; 
 4. class UDPClient { 
 5.    public static void main(String args[]) throws Exception { 
 6.       Scanner inFromUser = new Scanner(System.in);
 7.       DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket(); 
 8.       InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("localhost"); 
 9.       byte[] sendData = new byte[1024]; 
 10.       byte[] receiveData = new byte[1024]; 
 11.       System.out.print("Please enter words: ");
 12.       String sentence = inFromUser.nextLine();
 13.       sendData = sentence.getBytes();  
 14.       DatagramPacket sendPacket = 
 15.          new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, 9876); 
 16.       clientSocket.send(sendPacket); 
 17.       DatagramPacket receivePacket = 
 18.          new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length); 
 19.       clientSocket.receive(receivePacket); 
 20.       String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData()); 
 21.       System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence.trim()); 
 22.    clientSocket.close(); 
 23.    } 

บรรทัดที่ 7 สร้างซ็อกเก็ตเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ บรรทัดที่ 8 แปลงชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์เป็นหมายเลขไอพี ในที่นี้เรารันโปรแกรมไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเดียวกันชื่อโดเมนจึงเป็น localhost บรรทัดที่ 14-15 เตรียมแพ็กเก็ตที่ใช้ส่งข้อมูล โดยนอกจากข้อมูลที่จะส่งไปแล้ว ก็ต้องระบุหมายเลขไอพี และหมายเลขพอร์ตของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ และถึงแม้เราจะไม่ได้ระบุหมายเลขไอพี และหมายเลขพอร์ตของไคลเอนต์ที่เป็นผู้ส่ง ข้อมูลนี้จะถูกใส่ลงไปในแพ็กเก็ตโดยอัตโนมัติ บรรทัดที่ 19 ส่งข้อมูลผ่านซ็อกเก็ตไปให้เซิร์ฟเวอร์ บรรทัดที่ 20 รอรับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมา

โดยโค้ดโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้จาก github ของผมครับ ไส่วนใตรที่โหลดไปแล้วตั้งแต่เรื่องของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ก็ไม่ต้องโหลดซ้ำแล้วนะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น