วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วย Servlet และ JSP ด้วย NetBeans

วันนี้จะนำเสนอการสร้างเว็บแอพพลิเคชันง่าย ๆ โดยใช้ Servlet และ JSP โดยใช้ NetBeans เป็นตัวสร้างนะครับ สำหรับ NetBeans ที่จะใช้นี้ต้องเป็น NetBeans ที่รองรับ Java EE นะครับ ถ้าใครจะดาวน์โหลดก็ใช้อันนี้นะครับ

 

ส่วนเวอร์ชันที่ใช้ไม่ต้องเป็นเวิร์ชันล่าสุดก็ได้นะครับ เอาเป็นสัก 7 ขึ้นมาก็ได้ 6 ดูจะเก่าไป หลังจากดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับ วันนี้เราจะมาสร้างแอพลิเคชั้นง่าย ๆ ตามคอนเซ็ปของบล็อกกันครับ นั่นคือโปรแกรมแปลงอุณหภูมิจากฟาเรนต์ไฮต์เป็นเซลเซียส โปรแกรมของเราจะมีการทำงานดังนี้ครับเริ่มจากมีหน้าจอให้ผู้ใช้ป้อนอุณภูมิเป็นฟาเรนต์ไฮต์ ดังรูปเมื่อผู้ใช้ป้อนอุณหภูมิและกดปุ่ม Submit จะแแสดงหน้าจอดังรูปถัดไป


มาเริ่มสร้างกันเลยครับ เริ่มจากสร้างโปรเจกต์กันก่อนดังรูป โดยให้เลือกเป็น Java Web -> Web Application ดังรูป

จากนั้นให้เลือก Server เป็น GlassFish หรือจะเลือกเป็น Tomcat ก็ได้

จะได้โปรเจกต์ ซึ่ง NetBeans จะมีไฟล์ HTML ชื่อ index.html ไว้ให้ ซึ่งให้เราเขียนโค้ดสำหรับฟอร์มรับค่าอุณหภูมิเป็นฟาเรนต์ไฮต์ดังรูป


   ถ้าดูโค้ดในรูปไม่ชัดก็ดูได้จากด้านล่างนี้


<html>
    <head>
        <title>Fahrenheit to Celcius </title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width">
    </head>
    <body>
        <form name="main" action="FahrenheitToCelcius">
            Fahrenheit: <input type="text" name="fahrenheit" value="" size="10" />
            <br/>
            <input type="submit" value="Submit" name="submit" />
        </form>
    </body>
</html>

ให้สังเกตุค่าที่กำหนดให้กับแอททริบิวต์ action ของแท็ก form ไว้ให้ดี เพราะนี่จะเป็นชื่อของ Servlet ที่เราจะสร้าง และขอให้สังเกตุที่กำหนดให้กับแอทริบิวต์ name ของแท็ก input ไว้ด้วยเพราะเราจะต้องใช้เพื่อนำค่าที่ผู้ใช้ป้อนไปประมวลผล

ขั้นต่อไปจะสร้าง Servlet โดยคลิกขวาที่ Source Package ในตัวโปรเจกต์เลือก New -> Servletตั้งชื่อคลาสให้ตรงกับค่าที่อยู่ใน แอททริบิวต์ action ของแท็ก form แล้วคลิก Next ย้ำนะครับว่า Next อย่าเพิ่ง Finish เพราะเราควรจะกำหนดค่านี้ให้อยู่ใน deployment descriptor ด้วย

ให้เลือก Add Information to deployment descriptor (web.xml) ด้วยแล้วจึงคลิก Finish (ขอไม่อธิบายนะครับว่าคืออะไร เพราะมันจะยาวเกินขอบเขตของ Tutorial)

NetBeans จะสร้างคลาสให้ ซึ่งส่วนที่เราจะเขียนโค้ดให้ Servlet คือเมท็อด ProcessRequest() ดังรูป


ถ้าดูไม่ชัดสามารถดูได้จากโค้ดข้างล่างนี้ครับ

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
           response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
          String fahrenheitStr = request.getParameter("fahrenheit");
         double fahrenheit = Double.parseDouble(fahrenheitStr);
         DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat("0.00");
        double celcius = (5.0 / 9 ) * (fahrenheit - 32);
        String celciusStr = twoDigits.format(celcius);
        fahrenheitStr = twoDigits.format(fahrenheit);
        request.setAttribute("fahrenheit", fahrenheitStr);
        request.setAttribute("celcius", celciusStr);
        request.getRequestDispatcher("result.jsp").forward(request, response);
     
    }

ตรงนี้ขอขยายความเล็กน้อยครับ ว่าจริง ๆ แล้วตามหลักการจริง ๆ ในคลาส Servlet ที่สร้างขึ้นนี้เราจะต้อง Override เมท็อด doGet() หรือ doPost() ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ส่ง HTTP Request มาใช้เมท็อด Get หรือ Post แต่ NetBeans เลือก Override ทั้งสองเมท็อดนี้ให้มาเรียกเมท็อด processRequest() นั่นคือไม่ว่า HTTP Request ที่ส่งมาจะเป็นเมท็อด Get หรือ Post เราก็จะเขียนโปรแกรมที่เมท็อด ProcessRequest()

ในส่วนของโค้ดที่เราเขียนขออธิบายเป็นบรรทัดต่อบรรทัดดังนี้ครับ

String fahrenheitStr = request.getParameter("Fahrenheit"); รับค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ซึ่งในพารามิเตอร์ของเมท็อด getParamater() เราจะระบุชื่อให้ตรงกับที่เราตั้งไว้ใน Form และให้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาจะอยู่ในรูปแบบสตริง

double fahrenheit = Double.parseDouble(fahrenheitStr);  แปลงสตริงให้เป็นตัวเลข
double celcius = (5.0 / 9) * (fahrenheit -32); แปลงฟาเรนต์ไฮต์เป็นเซลเซียส

DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat("0.00"); เป็นการสร้างออบเจ็กต์ที่จะใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

String celciusStr = twoDigits.format(celcius);
fahrenheitStr = twoDigits.format(fahrenheit);
สองบรรทัดข้างบนก็คือการจัดรูปแบบผลลัพธ์ครับทั้งฟาห์เรน"ฮต์และเซลเซียส

request.setAttribute("fahrenheit", fahrenheitStr);
request.setAttribute("celcius", celciusStr);  

สร้างแอททริบิวต์เพื่อส่งต่ออุณหภูมิไปแสดงผลในหน้า JSP ที่เราจะสร้างต่อไป

 request.getRequestDispatcher("/result.jsp").forward(request, response); ส่งต่อการทำงานไปยังหน้า JSP ชื่อ result.jsp

ขั้นสุดท้ายซะทีครับ สร้าง result.jsp เริ่มจากคลิกขวาที่ โฟลเดอร์ Web Pages เลือก New -> JSP  ดังรูป
ในช่อง File Name ให้ใส่ชื่อ result ไม่ต้องใส่ .jsp นะครับ แล้วกดปุ่ม Finish จากนั้น NetBeans จะสร้างไฟล์ชื่อ result.jsp ให้เราเขียนโค้ดดังนี้

<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
        <% out.print(request.getAttribute("fahrenheit") + " Fahrenheit is " + request.getAttribute("celcius") + " Celcius"); %>
    </body>
</html>


ให้สังเกตุวิธีการเรียกใช้ค่าพารามิเตอร์และแอทริบิวต์ที่ถูกส่งมาจาก Servlet ในขั้นตอนก่อนหน้า และจะเห็นว่าเราสามารถใช้ ตัวแปร request ได้เลย เพราะ request เป็นหนึ่งใน implicit object ของ JSP ครับ

เอาล่ะครับ เสร็จเสียที ตอนนี้ก็คลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์ แล้วเลือก run ได้เลย จะได้หน้าฟอร์มแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ของเราตามที่แสดงในรูปแรกครับ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การสร้างและใช้งาน Stateless Session Bean ด้วย NetBeans ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 เราได้สร้างส่วนของ Session Bean กันไปแล้ว ในตอนนี้มาดูส่วนของ Client บ้าง เริ่มเลยนะครับ

1. สร้างโปรเจกต์ใหม่ให้เลือกเป็น Enterprise Application Client ตามรูป

ในรูปสุดท้ายของขั้นตอนนี้ขอให้สังเกตุว่าเราเลือกใส่ Client ที่เรากำลังสร้างขึ้นลงไปใน Enterprise Application ที่เราสร้างจากตอนที่แล้ว (จริง ๆ จะไม่ใส่ลงไปก็ได้) จากนั้นกด Finish 

2. จากโครงของโค้ดในส่วนที่ NetBeans สร้างให้ ให้คลิกขวาในบริเวณของ Editor เลือก insert code แล้วตามด้วย Call Enterprise Bean3. เลือก Enterprise Bean ที่ได้สร้างไว้แล้วในตอนที่ 14. NetBeans จะ inject ส่วนของ Object Reference ของ Session Bean เข้ามาให้เรา ซึ่งเราก็สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกเมท็อดของ Session Bean ได้เลยดังรูป


5. ทดลองรันโปรแกรมโดยคลิกขวาที่โปรเจกต์ที่เป็น Enterprise Application ที่เราสร้างขึ้นแล้วเลือก run (ถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะมีที่ผิดในโปรแกรมบ้างไหมอาจจลองเลือก build ดูก่อนก็ได้ ถ้าผ่านแล้วค่อยเลือก run)


6. ดูผลลัพธ์ที่ได้ในหน้าต่าง output ของ NetBeans ซึ่งก็จะเห็นคำว่า Hello World!
เรียบร้อยครับ เฮ้อกว่าจะเสร็จ แค่ Hello World! นี่ทำไมมันวุ่นวายจังการสร้างและใช้งาน Stateless Session Bean ด้วย NetBeans ตอนที่ 1

วันนี้เราจะมาสร้างเอนเทอร์ไพรส์แอพพลิเคชันอย่างง่าย ๆ โดยใช้ NetBeans กันครับ โดยวันนี้เราจะสร้าง Stateless Session Bean และเรียกใช้งานกัน และก็คงเดาได้นะครับว่าโปรแกรมที่เราจะสร้างก็คือ Hello World นั่นเอง :) ก่อนจะทำตามขั้นตอนใน Tutorial นี้ผมก็ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง NetBeans กันก่อนนะครับ โดยขอให้ดาวน์โหลด NetBeans ที่รองรับ Java EE สำหรับเวอร์ขันที่ผมใช้ตอนนี้คือล่าสุด 7.4 แต่จริง ๆ ตั้งแต่เวอร์ชัน 6 กว่า ๆ ก็ใช้ได้แล้วนะครับ เมื่อติดตั้งแล้วมาเริ่มกันเลยครับ

1. รัน NetBeans สร้างโปรเจกต์ใหม่โดยเลือกเป็น Enterprise Application ตามรูป 


2. .ใส่ชื่อโปรเจกต์ และคลิกที่ปุ่ม Next


3. เลือกออปชันตามรูปครับ 


สิ่งที่เรากำหนดในส่วนนี้คือ Application Server ท่ี่เราต้องการใช้ ในที่นี้คือ GlassFish และให้สร้าง EJB Module ให้เรา ซึ่งเราจะสร้าง Session Bean ใน EJB Module นี้ต่อไป และเราไม่ต้องการให้สร้าง Web Application Module ก็เพราะเราจะสร้าง Client ที่เป็น Application Client สำหรับตอนนี้ก็กดปุ่ม Finish ได้เลยครับ

4. เราจะได้รายการโปรเจกต์ดังรูป 


5. ในขั้นนี้เราจะสร้างโปรเจกต์เอาไว้เก็บ Remote Interface เรื่องจากในตัวอย่่างนี้เราจะสร้าง Remote Session Bean ซึ่งเราจะต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยเลือกเป็น Java Class Library ดังรูป 

หลังจากกดปุ่ม Finish เราจะได้รายการของโปรเจกต์เพิ่มขึ้นดังรูป 


6. เริ่มสร้าง Session Bean โดยเข้าไปที่โปรเจกต์ที่เป็น EJB Module แล้วคลิกขวาที่ Source Package เลือก New เลือก Session Bean ดังรูป


 7. เลือกประเภทของ Session Bean และทางเลือกต่าง ๆ ตามรูป


จะเห็นว่าเราเลือก Stateless และเลือก create interface เป็นแบบ remote ซึ่งเราจะต้องใส่ชื่อโปรเจกต์ที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 5 เพื่อใช้เก็บ remote interface ที่ NetBeans จะสร้างให้อัตโนมัติ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เราจะได้ รายการของโปรเจกต์ดังรูปจากรูปจะเห็นว่า NetBeans จะสร้าง interface ให้เราโดยเติมคำว่า Remote ต่อท้ายชื่อของ Session Bean ที่เราระบุ และจะสร้างโครงของคลาสสำหรับ Session Bean เพื่อให้เราใส่เมท็อดเพิ่มเติมลงไป

8. ขั้นนี้เราจะเขียนเมท็อดให้ Session Bean โดยให้คลิกขวาในบริเวณ editor ของ NetBeans เลือก insert code และเลือก Add Business Method 

9. ใส่รายละเอียดของเมท็อดดังรูป


แล้วกดปุ่ม OK หลังจากนั้น NetBeans จะสร้างโครงของเมท็อดให้ 

10. จากโค้ดที่ NetBeans สร้างให้ ให้แก้ไขให้เป็นดังนี้ 


เรียบร้อยครับ ตอนนี้เราก็ได้ Session Bean พร้อมใช้งานแล้ว ในตอนหน้าเราจะมาเขียน Client กัน


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ต (Socket) ตอนที่ 2: รู้จักกับหมายเลขพอร์ต

จากตอนที่ 1 คงได้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าซ็อกเก็ต (Socket) คืออะไร สำหรับในตอนที่ 2 นี้จะมาพูดถึงเรื่องของหมายเลขพอร์ตให้เข้าใจกันมากขึ้น อย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่ 1 ว่า ที่อยู่ซ็อกเก็ต (socket address) ประกอบไปด้วย ที่อยู่ไอพีและหมายเลขพอร์ต โดยในส่วนหัวของแพ็กเก็ตข้อมูลที่มีการรับส่งกันจะมีการระบุที่อยู่ซ็อคเก็ตของทั้งฝั่งรับและฝั่งส่ง  เปรียบได้กับเวลาเราจ่าหน้าซองจดหมายเราก็จะระบุทั้งที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง ที่อยู่ของฝั่งส่งจะทำให้ผู้รับถ้าต้องการตอบกลับจะได้รู้ว่าจะต้องส่งข้อมูลกลับไปที่ใคร

ในส่วนของหมายเลขพอร์ตนั้นโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์จะมีหมายเลขพอร์ตที่แน่นอนเพื่อที่ให้โปรแกรมไคลเอนต์ติดต่อเข้ามาได้ ส่วนโปรแกรมไคลเอนต์นั้นระบบปฏิบัติการจะเลือกหมายเลขพอร์ตที่ว่าง ณ ตอนนั้นมาให้ นั่นหมายความว่าโปรแกรมไคลเอนต์โปรแกรมเดียวกัน ในการทำงานแต่ละครั้งอาจมีหมายเลขพอร์ตไม่เหมือนกัน เช่นถ้าเราใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น Chrome ติดต่อเข้าไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์หมายเลขพอร์ตที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีค่าเดิมทุกครั้งเช่นหมายเลข 80 แต่โปรแกรม Chrome ในการทำงานครั้งแรกระบบปฏิบัติการอาจให้หมายเลข 1234 หลังจากนั้นถ้าปิดไปแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อาจจะได้หมายเลข 2000 ก็ได้

ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์นักเขียนโปรแกรมจะต้องระบุหมายเลขพอร์ตที่แน่นอนให้กับโปรแกรม ในขณะที่โปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ไม่จำเป็นต้องระบุ สิ่งที่ควรรู้ก็คือโปรแกรมสองโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเดียวกันในขณะเดียวกัน และใช้โปรโตคอลในชั้นทรานสปอร์ตตัวเดียวกัน เช่นใช้ ทีซีพี (TCP) เหมือนกัน ไม่สามารถใช้หมายเลขพอร์ตเดียวกันได้ เพราะถ้ายอมให้ซ้ำกันได้จะทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมปลายทางตัวใด ถ้าไม่เข้าใจให้นึกถึงว่าถ้าในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งมีห้องสองห้องซึ่งมีหมายเลขห้องเดียวกัน ถ้ามีจดหมายมาถึงคนที่มีหน้าที่ส่งจดหมายก็จะไม่รู้ว่าควรจะส่งจดหมายไปที่ห้องใด

ดังนั้นในการเลือกหมายเลขพอร์ตให้กับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ นักเขียนโปรแกรมควรจะมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการหมายเลขพอร์ต โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการหมายเลขพอร์ตก็คือ Internet Assigned Numbers Authority (IANA)  ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

การจัดการหมายเลขพอร์ตจะมีการแบ่งหมายเลขพอร์ตออกเป็นช่วง ช่วงแรกคืออ 0-1,023 จะไม่นำมานำมาใช้กับโปรแกรมเรา และระบบปฎิบัติการหลายตัวก็จะไม่ให้เราลงทะเบียนโปรแกรมเราโดยใช้พอร์ตในช่วงนี้นี้ เพราะหมายเลขพอร์ตในช่วงนี้จะเป็นส่วนที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมาตรฐานใช้ เช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้หมายเลข 80 อีเมลเซิร์ฟเวอร์ใช้พอร์ตหมายเลข 25 เป็นต้น 

หมายเลข 1,024-49,151 เป็นช่วงหมายเลขพอร์ตที่ IANA กำหนดให้เป็นพอร์ตจดทะเบียน (registered port)  คือถ้าหน่วยงานใดที่ต้องการจะจดทะเบียนหมายเลขพอร์ตให้กับโปรแกรมของตัวเอง IANA ก็สามารถนำหมายเลขพอร์ตในช่วงนี้มาจดทะเบียนให้ได้ โปรแกรมเซิร์เวอร์ที่เราเขียนอาจจะใช้หมายเลขพอร์ตในช่วงนี้ก็ได้ แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับหรือควบคุมใด ๆ ถ้าเราอยากเขียนโปรแกรมโดยใช้พอร์ตในช่วงนี้  

ส่วนช่วงที่เหลือคือ 49,152 ถึง 65,535 เรียกว่าเป็นไดนามิกพอร์ต (dynamic port) เป็นหมายเลขพอร์ตที่ IANA ไม่รับจดทะเบียน และไม่ได้มีการควบคุมใด ๆ คือตั้งใจให้หมายเลขในช่วงนี้ใช้เป็นหมายเลขพอร์ตชั่วคราว หรือใช้สำหรับโปรแกรมหรือบริการที่ใช้ภายในเครื่อง หรือเป็นช่วงหมายเลขพอร์ตที่สุ่มให้โปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ได้ใช้   

ข้อมูลเพิ่มเติมของพอร์ตต่าง ๆ ที่มีการใช้งานจริงสามารถดูเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

ก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่องหมายเลขพอร์ตมากขึ้นนะครับ แต่ไม่ต้องซีเรียสมาก เอาเป็นว่าโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเขียนขึ้นต่อไปจะใช้พอร์ตตั้งแต่หมายเลข 1,024 ขึ้นไป ที่ว่างในเครื่องเราแล้วกันนะครับ โดยผมจะเลือกหมายเลขพอร์ตในช่วงของพอร์ตจดทะเบียน (1,024 - 49,151) เป็นหลักนะครับ พบกันต่อไปบทความหน้าครับ  

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ต (Socket) ตอนที่ 1 รู้จักกับซ็อกเก็ต

แม้ว่าในปัจจุบันการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายเราจะพัฒนาในลักษณะที่เป็นเว็บแอพลิเคชัน หรือใช้มิดเดิลแวร์อย่างจาวาอีอี (Java EE) หรือ ไมโครซอฟท์ดอตเน็ต (Microsoft .Net) เป็นหลัก แต่พื้นฐานของโปรแกรมที่ทำงานบนเครือข่ายจะอยู่บนแนวคิดของซ็อกเก็ต (Socket) ยิ่งไปกว่านั้นแอพพลิเคชันหลัก ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นการติดต่อเพื่อขอหน้าเว็บระหว่างเว็บเบราว์เซอร์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือการรับส่งไฟล์โดยใช้โปรโตคอลเอฟทีพี (FTP)  ก็ใช้เพียงแค่แนวคิดของซ็อกเก็ต ในการทำงาน ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจการเขียนโปรแกรมเครือข่ายโดยใช้ซ็อคเก็ต จึงยังจัดว่ามีประโยชน์อยู่ ในบทความตอนแรกนี้ผมจะกล่าวถึงว่า  ซ็อกเก็ตคืออะไร และในตอนต่อ ๆ ไป จะแสดงตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ อย่างเช่นภาษาจาวา (Java) ภาษาไพธอน (python) และอาจมีภาษาอื่น ๆ ด้วย ตามความขยันของผม แต่จริง ๆ แล้วถ้าเข้าใจแนวคิดในบทความนี้ผมคิดว่าก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับภาษาอะไรก็ได้ครับ  

ซ็อกเก็ตถ้าให้ความหมายในภาษาไทยอย่างง่าย ๆ ก็คือ เต้ารับที่เราสามารถเอาอุปกรณ์มาเสียบลงไปได้ (ฮั่นแน่ อย่าคิดลึกนะ) ตัวอย่างเช่นเต้ารับของปลั๊กไฟ การที่ใช้ชื่อซ็อกเก็ตนี้กับการสื่อสารระหว่างโปรแกรมบนเครือข่ายก็เพื่อแสดงให้เห็นภาพว่าโปรแกรมที่ต้องการคุยกันระหว่างเครื่อข่ายแต่ละตัว จะต้องเตรียมเต้ารับ (Socket) ของตัวเองไว้ เมื่อต้องการจะคุยกันก็เอาสายเคเบิลมาเสียบเข้ากับเต้ารับของทั้งสองฝั่ง ก็จะทำให้โปรแกรมจากทั้งสองฝั่งสามารถส่งข้อความกันได้ผ่านทางสายเคเบิลนี้ 

Photo by Greg Rosenke on Unsplash


ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการแทบทุกตัวจะรองรับแนวคิดของการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายโดยใช้ซ็อกเก็ต  และภาษาเขียนโปรแกรมแทบทุกภาษาก็จะมี ซ็อกเก็ตเอพีไอ (Socket API) ให้นักเขียนโปรแกรมเรียกใช้ ข้อดีของการใช้ซ็อกเก็ตเอพีไอ ก็คือนักเขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องลงไปรู้รายละเอียดของโปรโตคอลในระดับชั้นทรานส์ปอร์ตอย่างเช่น ทีซีพี (TCP) ) และระดับชั้นเน็ตเวิร์คอย่างเช่นไอพี ( IP)  

สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมโดยใช้ซ็อกเก็ตเอพีไอก็คือเราจะระบุถึงโปรแกรมที่อยู่กันบนคนละเครื่องในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร คำตอบก็คือเราจะต้องระบุโดยใช้เลขที่อยู่สองตัวคือเลขที่อยู่ของเครื่องที่โปรแกรมนั้นทำงานอยู่ และเลขที่อยู่ของโปรแกรมนั้น ที่ต้องระบุเลขที่อยู่ของโปรแกรมก็เพราะว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจมีโปรแกรมที่ทำงานผ่านเครือข่ายทำงานอยู่พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรม ถ้าไม่เข้าใจจะขอยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเราที่อยู่คอนโดมิเนียม เราจะต้องจ่าหน้าซองโดยระบุทีอยู่ของคอนโด และหมายเลขห้องของเพื่อนเรา (คอนโดหนึ่งมีหลายห้อง) ที่อยู่ของคอนโดเปรียบได้กับเลขที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนเลขที่ห้องก็คือที่อยู่ของโปรแกรมนั่นเอง 

สำหรับบนอินเทอร์เน็ตเลขที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะระบุโดยใช้หมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งพวกเราอาจเคยเห็นผ่านตามาบ้างในรูปแบบเช่น  192.168.1.2 อันนี้เป็นหมายเลขไอพีในเวอร์ชัน 4 นะครับ ปัจจุบันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราใช้ทั้งเวอร์ชัน 4 และเวอร์ชัน 6 ซึ่งจะเป็นเลขฐานสิบหก (อันนี้ขอละไว้ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเอานะครับว่าเวอร์ชัน 4 กับ 6 ต่างกันยังไง และทำไมเราใช้อยู่สองเวอร์ชัน) 

ส่วนหมายเลขที่อยู่ของโปรแกรมเราจะใช้หมายเลขพอร์ต (port number) ครับ ซึ่งหมายเลขพอร์ตนี้ก็คือเลขจำนวนเต็มธรรมดานี่เองครับ โดยจะเป็นเลขจำนวนเต็มที่เริ่มจาก 0 ถึง 65,535 ซึ่งก็เท่ากับจำนวน 65,536 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ตามทฤษฎีแล้ว คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถมีโปรแกรมเครือข่ายทำงานอยู่ได้พร้อมกัน 65,536 โปรแกรม ถ้าจะเทียบกับตัวอย่างคอนโด ก็คือคอนโดมีจำนวนห้อง 65,536 ห้อง 

ช่วงของตัวเลขที่ได้นี้ก็มาจากจำนวนบิตในฟิลด์ที่ใช้เก็บหมายเลขพอร์ตในโปรโตคอลระดับชั้นทรานส์ปอร์ตอย่าง ทีซีพี (TCP) หรือ ยูดีพี (UDP) ที่มีจำนวน 16 บิตนั่นเองครับ 2 ยกกำลัง 16 มีค่าเท่ากับ 65,536 นั่นเอง  (ไม่รู้เรื่องก็ข้ามไปก่อนครับ ไปทำความเข้าใจเพิ่มเอาทีหลัง) รายละเอียดมากกว่านี้ของหมายเลขพอร์ตจะพูดถึงในตอนต่อไปครับ เอาเป็นว่าจะขอยกตัวอย่างหมายเลขพอร์ตตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานสำหรับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือพอร์ตหมายเลข 80  ดังนั้นสมมติว่าถ้าเว็บเบราว์เซอร์ต้องการติดต่อกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่บนเครื่องที่มีหมายเลข IP 161.246.123.123 ก็ต้องระบุทั้งหมายเลขไอพีดังกล่าว และหมายเลขพอร์ตซึ่งคือ 80

Photo by Kevin Horvat on Unsplash
 

ถึงตอนนี้หลายคนอาจบอกว่าไม่เคยเห็นต้องใส่เลขไอพีและเลขพอร์ตเลยเวลาเข้าถึงเว็บไซต์ เหตุผลก็คือในอินเทอร์เน็ตจะใช้ DNS (Doamin Name Server) เป็นกลไกในการแปลง URL ของเว็บไซต์ที่เราป้อนเป็นหมายเลขไอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เราครับ ส่วนพอร์ต 80 เป็นพอร์ตมาตรฐาน ซึ่งถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้พอร์ตนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องระบุ 

สำหรับการใช้งานซ็อกเก็ตเอพีไอนั้นแต่ละโปรแกรมก็ต้องระบุที่อยู่ทั้งสองตัวเพื่อสร้างเต้ารับของตัวเอง ซึ่งในการใช้งานซ็อกเก็ตเอพีไอจะเรียกเลขที่อยู่ทั้งสองว่าที่อยู่ซ็อกเก็ต (Socket Address) หรือจะแปลว่าที่อยู่เต้ารับดี :)  พูดง่าย ๆ ก็คือ 

Socket Address = IP Address + Port Number นั่นเองครับ 

เอาล่ะครับก็คิดว่าคงเพียงพอสำหรับตอนแรกของบทความนี้ก่อนนะครับ เพราะถ้ายาวกว่านี้ก็คงมีคนคลิกหนีไปที่อื่นแน่ ก็หวังว่าคงพอจะเข้าใจพื้นฐานนะครับว่าซ็อกเก็ตคืออะไร แล้วพบกันในบทความต่อไปครับ