วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วย Socket ตอนที่ 6 : TCP Concurrent Server

จากโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ในตอนที่ 3 จัดเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ iterative นั่นคือให้บริการไคลเอนต์ได้ครั้งละหนึ่งตัว ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวตัวที่เข้ามาทีหลังจะต้องเข้าคิวรอจนกว่าจะถึงคิวตัวเอง ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ไม่เหมาะสมกับงานที่ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ต้องติดต่อกันเป็นเวลานาน ลองนึกภาพว่าถ้า Gmail ให้บริการแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ดังนั้นงานแบบนี้จะต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานแบบพร้อมกัน (Concurrent) ครับ

ซึ่งการเขียนก็ไม่ได้ยากอะไร แนวคิดที่ผ่านมาในตอนต่าง ๆ ยังใช้ได้หมด แต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้ามาคือเราจะนำเธรด (Thread) มาใช้ครับ หลักการก็คือหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รับการติดต่อจากไคลเอนต์เข้ามาแล้วแทนที่จะไปให้บริการไคลเอนต์เองเหมือนที่ผ่านมา ก็จะสร้างเธรด ขึ้นมาให้บริการไคลเอนต์แต่ละตัว ไปลองดูโค้ดกันครับ
 1. //TCPConcurrentServer.java
 2. import java.io.*; 
 3. import java.net.*; 
 4. import java.util.*;
 5. public class TCPConcurrentServer { 
 6.    public static void main(String argv[])  { 
 7.       String clientSentence; 
 8.       String capitalizedSentence; 
 9.       ServerSocket welcomeSocket = null;
 10.       try {
 11.          welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
 12.       }
 13.       catch (IOException e) {
 14.          System.out.println("Cannot create a welcome socket");
 15.          System.exit(1);
 16.       }
 17.       while(true) {
 18.          try {  
 19.             System.out.println("The server is waiting ");
 20.             Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept(); 
 21.    EchoThread echoThread = new EchoThread(connectionSocket);
 22.             echoThread.start();
 23.          }
 24.          catch (IOException e) {
 25.             System.out.println("Cannot create this connection");
 26.          }
 27.       }
 28.    } 
 29. //EchoThread.java
 30. import java.io.*; 
 31. import java.net.*; 
 32. import java.util.*;
 33. public class EchoThread extends Thread {
 34.     private Socket connectionSocket;
 35.     public EchoThread(Socket connectionSocket) {
 36.         this.connectionSocket = connectionSocket;
 37.     }
 38.     public void run() {
 39.          Scanner inFromClient = null;
 40.          DataOutputStream outToClient = null;
 41.          try {
 42.             inFromClient = new Scanner(connectionSocket.getInputStream());
 43.    outToClient = 
 44.               new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream()); 
 45.    String clientSentence = inFromClient.nextLine(); 
 46.          String capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n'; 
 47.          outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);         
 48.             
 49.    }
 50.         catch (IOException e) {
 51.             System.err.println("Closing Socket connection");
 52.         }
 53.         finally {
 54.             try {
 55.                if (inFromClient != null)
 56.                   inFromClient.close();
 57.                if (outToClient != null)
 58.                   outToClient.close();
 59.                if (connectionSocket != null)
 60.                   connectionSocket.close();
 61.                }
 62.             catch (IOException e) {
 63.                e.printStackTrace();
 64.             }
 65.         }
 66.     }
 67. }

สิ่งที่แตกต่างจากโปรแกรม iterative server ก็คือ คลาส EchoThread ในบรรทัดที่ 30-68 ซึ่งเป็นคลาสที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนของการให้บริการไคลเอนต์ในการแปลงตัวอักษรตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ จะเห็นว่างานบริการไคลเอนต์ที่เคยอยู่ในตัวโปรแกรม TCPServer จะถูกนำมาเขียนในคลาสนี้ บรรทัดที่ 21 และ 22 ในคลาส TCPConcurrent  จะสร้างออบเจกต์ของ EchoThread และสั่งให้เทรดเริ่มทำงาน ให้สังเกตว่ามีการส่งซ็อกเก็ตเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาให้ออบเจกต์ของคลาส EchoThread ผ่านทางคอนสตรักเตอร์ หลังจากสร้างออบเจกต์ และสั่งให้เธรดเริ่มทำงานในการบริการไคลเอนต์แล้ว โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถกลับไปรับการติดต่อจากไคลเอนต์ตัวถัดไปได้ โดยตอนนี้การบริการไคลเอนต์จะเป็นหน้าที่ของเธรดที่ถูกสร้างขึ้น และถ้ามีการติดต่อเข้ามาก็ทำแบบเดียวกันคือสร้างเธรดอีกตัวหนึ่งไปให้บริการไคลเอนต์

ในส่วนของโปรแกรมไคลเอนต์ เราสามารถใช้โปรแกรมเดิมได้โดยไม่ต้องแก้ไข ในการรันโปรแกรมเพื่อทดสอบก็ทำแบบเดียวกับการรันโปรแกรมทดสอบที่อธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้องโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองกับไคลเอนต์ทุกตัวที่ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องรอการเรียง
ลำดับ

สำหรับใครที่ไม่อยากพิมพ์โค้ดเองสามารถดาวน์โหลดได้จาก github ครับ

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าจะรันโปรแกรมยังไงดูได้จากวีดีโอนี้ครับสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสมายังทุกคนครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น