วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วย Socket ตอนที่ 6 : TCP Concurrent Server

จากโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ในตอนที่ 3 จัดเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ iterative นั่นคือให้บริการไคลเอนต์ได้ครั้งละหนึ่งตัว ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวตัวที่เข้ามาทีหลังจะต้องเข้าคิวรอจนกว่าจะถึงคิวตัวเอง ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ไม่เหมาะสมกับงานที่ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ต้องติดต่อกันเป็นเวลานาน ลองนึกภาพว่าถ้า Gmail ให้บริการแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ดังนั้นงานแบบนี้จะต้องเขียนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานแบบพร้อมกัน (Concurrent) ครับ

ซึ่งการเขียนก็ไม่ได้ยากอะไร แนวคิดที่ผ่านมาในตอนต่าง ๆ ยังใช้ได้หมด แต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเข้ามาคือเราจะนำ Thread มาใช้ครับ หลักการก็คือหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รับการติดต่อจากไคลเอนต์เข้ามาแล้วแทนที่จะไปให้บริการไคลเอนต์เองเหมือนที่ผ่านมา ก็จะสร้าง Thread ขึ้นมาให้บริการไคลเอนต์แต่ละตัว ไปลองดูโค้ดกันครับ

 1. import java.net.*;
 2. import java.io.*;
 3. public class EchoConcurrentServer
 4. {
 5.   public static final int PORT = 50000;
 6.   public static void main(String[] args)
 7.   {
 8.     ServerSocket serverSocket = null;
 9.     Socket serviceSocket = null;
 10.     int port = PORT;
 11.     try
 12.     { // create socket
 13.       if (args.length == 1) // user specify port number
 14.             port = Integer.parseInt(args[0]);
 15.         else if (args.length > 1) { // error 
 16.             System.out.println("Usage: Java EchoServer [port number]");
 17.             System.exit(1);
 18.         }
 19.         if (port <= 1023 || port > 65535)
 20.             throw new NumberFormatException();  
 21.       serverSocket = new ServerSocket(PORT);
 22.     }
 23.     catch (IOException e)
 24.     {
 25.       System.err.println("Error Creating Socket");
 26.       System.exit(1);
 27.     }
 28.     catch (NumberFormatException e) {
 29.         System.out.println("Port number must be integer between 1024 and 65535");
 30.         System.exit(3);
 31.     }

 32.     while (true)
 33.     {
 34.       try
 35.       {

 36.         // wait for connection then create streams
 37.         System.out.println("Waiting for client connection at port number " + port);
 38.         serviceSocket = serverSocket.accept();
 39.         EchoThread echoThread = new EchoThread(serviceSocket, port);
 40.         echoThread.start();
 41.         
 42. } catch (IOException e)
 43.        {
 44.               System.err.println("Closing Socket connection");
 45.               System.exit(1);
 46.        }
 47.     }
 48.   }
 49. }
 50. class EchoThread extends Thread {
 51.     private Socket serviceSocket;
 52.     private int port;
 53.     public EchoThread(Socket serviceSocket, int port) {
 54.         this.serviceSocket = serviceSocket;
 55.         this.port = port;
 56.     }
 57.     public void run() {
 58.         OutputStreamWriter output = null;
 59.         BufferedReader input = null;
 60.         try {
 61.             output = new OutputStreamWriter(serviceSocket.getOutputStream());
 62.             input = new BufferedReader(new InputStreamReader(serviceSocket.getInputStream()));
 63.             while(true) {
 64. String inputWord = input.readLine();
 65. if (!inputWord.equals(""))
 66. {
 67. output.write(inputWord.toUpperCase() + "\r\n");
 68. output.flush();
 69. }
 70. else {
 71. output.close();
 72. input.close();
 73. serviceSocket.close();
 74. break;
 75.                 }
 76.             }
 77.         }
 78.         catch (IOException e) {
 79.             System.err.println("Closing Socket connection");
 80.             
 81.         }
 82.         finally {
 83.             try {
 84.                 if (input != null)
 85.                     input.close();
 86.                 if (output != null)
 87.                     output.close();
 88.                 if (serviceSocket != null)
 89.                     serviceSocket.close();
 90.             }
 91.                 catch (IOException e) {
 92.                     e.printStackTrace();
 93.                 }
 94.         }
 95.     }
 96. }

คลาส EchoThread ในบรรทัดที่ 52-99 เป็นคลาสที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนของการให้บริการไคลเอนต์ บรรทัดที่ 41 และ 42 สร้างออบเจกต์ของ EchoThread และสั่งให้ Thread เริ่มทำงาน หลังจากทำส่วนนี้เสร็จโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถกลับไปรับการติดต่อจากไคลเอนต์ตัวถัดไป และถ้ามีการติดต่อเข้ามาก็ทำแบบเดียวกันคือสร้าง Thread อีกตัวหนึ่งไปให้บริการไคลเอนต์

ส่วนโปรแกรมไคลเอนต์แสดงได้ดังต่อไปนี้

 1. import java.net.*;
 2. import java.io.*;
 3. import java.util.*;
 4. public class EchoClient
 5. {
 6.   public static final int PORT = 50000;  // default port
 7.   public static void main(String[] args)
 8.   {
 9. Socket clientSocket = null;
 10.         int port = PORT;
 11.         String hostName = null;
 12.         if (args.length < 1) {
 13.             System.out.println("Usage: java EchoClient <host name> [Port Number]");
 14.             System.exit(1);
 15.         }
 16.     try
 17.     { // create socket
 18.         if (args.length == 2) {
 19.             port = Integer.parseInt(args[1]);
 20.             if (port <= 1023 || port > 65535) 
 21.                 throw new NumberFormatException();
 22.         }
 23.       clientSocket = new Socket(args[0], port);
 24.     }
 25.     catch (IOException e)
 26.     {
 27.       System.err.println("Error Creating Socket");
 28.       System.exit(2);
 29.     }
 30.     catch (NumberFormatException e) {
 31.         System.out.println("Port number must be integer between 1024 and 65535");
 32.         System.exit(3);
 33.     }
 34.     OutputStreamWriter output = null;
 35.     Scanner input = null;
 36.     try
 37.       {
 38.             output = new OutputStreamWriter(clientSocket.getOutputStream());
 39.             input = new Scanner(clientSocket.getInputStream());
 40.    Scanner inputData = new Scanner(System.in);     
 41.    while(true) {
 42. System.out.println("Enter your word: ");
 43. String inputWord = inputData.nextLine();
 44.                         output.write(inputWord + "\r\n");
 45.                         output.flush();
 46. if (inputWord.equals(""))
 47. {
 48.                                 break;
 49. }
 50. String outputWord = input.nextLine();
 51. System.out.println(outputWord);
 52. }
 53.                 input.close();
 54. output.close();
 55. clientSocket.close();
 56. } catch (IOException e)
 57.        {
 58.               System.err.println("Closing Socket connection");
 59.        }
 60.         finally {
 61.             try {
 62.                 if (input != null)
 63.                     input.close();
 64.                 if (output != null)
 65.                     output.close();
 66.                 if (clientSocket != null)
 67.                     clientSocket.close();
 68.            } 
 69.             catch (IOException e) {
 70.                 e.printStackTrace(); 
 71.             }
 72.         }
 73.     }
 74. }

ซึ่งจะเห็นว่าโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์นี้เราเขียนโดยใช้แนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ ในการรันโปรแกรมไคลเอนต์ให้รันโดยระบุชื่อโฮสต์ที่เซิร์ฟเวอร์รันอยู่ด้วย เช่นถ้าจะรันไคลเอนต์บนเครื่องเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ก็ให้ใช้คำสั่งดังนี้

java EchoClient localhost

และขอแนะนำให้ลองรันไคลเอนต์หลาย ๆ ตัวติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์พร้อม ๆ กันด้วย สำหรับใครที่ไม่อยากพิมพ์โค้ดเองสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ครับ EchoClient.java EchoConcurrentServer.java

สุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสมายังทุกคนครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น