วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ต (Socket) ตอนที่ 4: TCP Client ด้วยภาษาจาวา (Java)

หลังจากเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อตอนที่แล้วคราวนี้มาดูโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์บ้าง สำหรับโปรแกรมก็เป็นดังนี้ครับ


 1. import java.io.*; 
 2. import java.net.*;
 3. import java.util.*; 
 4. class TCPClient { 
 5.     public static void main(String argv[]) throws Exception 
 6.     { 
 7.          String sentence; 
 8.          String modifiedSentence;
 9.          Scanner inFromUser = null;
 10.          Socket clientSocket = null;
 11.          DataOutputStream outToServer = null;
 12.          Scanner inFromServer = null;
 13.          try { 
 14.             inFromUser = new Scanner(System.in);
 15.             clientSocket = new Socket("localhost", 6789); 
 16.             outToServer = 
 17.                new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 
 18.            inFromServer = new Scanner(clientSocket.getInputStream());
 19.            System.out.print("Please enter words: ");
 20.            sentence = inFromUser.nextLine(); 
 21.            outToServer.writeBytes(sentence + '\n');
 22.            modifiedSentence = inFromServer.nextLine(); 
 23.            System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
 24.          }
 25.          catch (IOException e) {
 26.              System.out.println("Error occurred: Closing the connection");
 27.          }
 28.          finally {
 29.             try {
 30.                 if (inFromServer != null)
 31.                     inFromServer.close();
 32.                 if (outToServer != null)
 33.                     outToServer.close();
 34.                 if (clientSocket != null)
 35.                     clientSocket.close();
 36.             }
 37.             catch (IOException e) {
 38.                e.printStackTrace();
 39.             }
 40.          } 
 41.     } 


บรรทัดที่ 15 เป็นการสร้างซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ (Connection Socket) ให้สังเกตว่าเราใช้ชื่อโฮสต์คือ localhost เพราะโปรแกรมตัวอย่างของเราเราจะรันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์บนเครื่องเดียวกัน ในกรณีที่รันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องอื่น ให้ระบุชื่อหรือหมายเลขไอพีของเครื่องดังกล่าว หมายเลขพอร์ตใช้หมายเลขที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รอรับการติดต่ออยู่ ในที่นี้ใช้ 6789 เพราะโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่เราเขียนขึ้นในบทความที่แล้วใช้หมายเลขพอร์ตนี้  บรรทัดที่ 16-17 สร้างสตรีมผลลัพธ์สำหรับเขียนข้อมูลลงซ็อกเก็ต บรรทัดที่ 18 สร้างสตรีมเพื่อรับข้อมูลจากซ็อกเก็ต บรรทัดที่ 21 เขียนข้อมูลลงซ็อกเก็ตเพื่อส่งให้เซิร์ฟเวอร์ บรรทัดที่ 22 รอรับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมา finally clause บรรทัดที่ 28-35 ปิดสตรีมทุกตัว และซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ

สำหรับโปรแกรมต้นฉบับ (source code) สามารถโหลดได้จากลิงก์นี้ครับ ถ้าใครโหลดจาก gitlab ไปเมื่อบทความที่แล้ว ก็จะได้โค้ดโปรแกรมไปแล้วนะครับ ไม่ต้องโหลดใหม่ครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. If you are looking for a premium-level, real-money slot to sink your teeth into, look no additional than the 777 Deluxe sport. Cafe Casino collaborates with 7 software program builders, among which we discovered industry leaders similar to Revolver Gaming, RealTime Gaming, and more. Free 먹튀걱정 slots to check out in demo mode can be found across the board. You’ll get ten options for deposit and eight options for withdrawal, including native and crypto withdrawal and deposit. There are no fees for any other methodology apart from a credit card, where you get to pay a $6 fee for every transaction. Add slot machine to considered one of your lists under, or create a brand new} one.

  ตอบลบ