วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วย Socket ตอนที่ 4: TCP Client ด้วยภาษา Java

หลังจากเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อตอนที่แล้วคราวนี้มาดูโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์บ้าง สำหรับโปรแกรมก็เป็นดังนี้ครับ

1. import java.io.*;
2. import java.net.*;
3. import java.util.*;
4. class TCPClient {
5.   public static void main(String argv[]) throws Exception
6.    {
7.       String sentence;
8.       String modifiedSentence;
9.  Scanner inFromUser = new Scanner(System.in);
10.        Socket clientSocket = new Socket("localhost", 49152);
11.       DataOutputStream outToServer =
12.         new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
13. Scanner inFromServer = new Scanner (clientSocket.getInputStream());
14. System.out.print("Please enter words: ");
15.  sentence = inFromUser.nextLine();
16. outToServer.writeBytes(sentence + '\n');
17. modifiedSentence = inFromServer.nextLine();
18.       System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
19.   clientSocket.close();
20.    }
21. }

บรรทัดที่ 10 เป็นการสร้าง Connection Socket ให้สังเกตว่าเราใช้ชื่อโฮสต์คือ localhost เพราะโปรแกรมตัวอย่างของเราเราจะรันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์บนเครื่องเดียวกัน ในกรณีที่รันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องอื่น ให้ระบุชื่อหรือหมายเลขไอพีของเครื่องดังกล่าว หมายเลขพอร์ตใช้หมายเลขที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รอรับการติดต่ออยู่ บรรทัดที่ 11 สร้างสตรีมผลลัพธ์สำหรับเขียนข้อมูลลงซ็อคเก็ต บรรทัดที่ 13 สร้างสตรีมเพื่อรับข้อมูลจากซ็อกเก็ต บรรทัดที่ 16 เขียนข้อมูลลงซ็อกเก็ตเพื่อส่งให้เซิร์ฟเวอร์ บรรทัดที่ 17 รอรับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมา บรรทัดที่ 19 ปิดซ็อกเก็ตการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น