วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เขียนโปรแกรมเครือข่ายด้วยซ็อกเก็ต (Socket) ตอนที่ 4: TCP Client ด้วยภาษาจาวา (Java)

หลังจากเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อตอนที่แล้วคราวนี้มาดูโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์บ้าง สำหรับโปรแกรมก็เป็นดังนี้ครับ


 1. import java.io.*; 
 2. import java.net.*;
 3. import java.util.*; 
 4. class TCPClient { 
 5.     public static void main(String argv[]) throws Exception 
 6.     { 
 7.          String sentence; 
 8.          String modifiedSentence;
 9.          Scanner inFromUser = null;
 10.          Socket clientSocket = null;
 11.          DataOutputStream outToServer = null;
 12.          Scanner inFromServer = null;
 13.          try { 
 14.             inFromUser = new Scanner(System.in);
 15.             clientSocket = new Socket("localhost", 6789); 
 16.             outToServer = 
 17.                new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 
 18.            inFromServer = new Scanner(clientSocket.getInputStream());
 19.            System.out.print("Please enter words: ");
 20.            sentence = inFromUser.nextLine(); 
 21.            outToServer.writeBytes(sentence + '\n');
 22.            modifiedSentence = inFromServer.nextLine(); 
 23.            System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
 24.          }
 25.          catch (IOException e) {
 26.              System.out.println("Error occurred: Closing the connection");
 27.          }
 28.          finally {
 29.             try {
 30.                 if (inFromServer != null)
 31.                     inFromServer.close();
 32.                 if (outToServer != null)
 33.                     outToServer.close();
 34.                 if (clientSocket != null)
 35.                     clientSocket.close();
 36.             }
 37.             catch (IOException e) {
 38.                e.printStackTrace();
 39.             }
 40.          } 
 41.     } 


บรรทัดที่ 15 เป็นการสร้างซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ (Connection Socket) ให้สังเกตว่าเราใช้ชื่อโฮสต์คือ localhost เพราะโปรแกรมตัวอย่างของเราเราจะรันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์บนเครื่องเดียวกัน ในกรณีที่รันโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องอื่น ให้ระบุชื่อหรือหมายเลขไอพีของเครื่องดังกล่าว หมายเลขพอร์ตใช้หมายเลขที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รอรับการติดต่ออยู่ ในที่นี้ใช้ 6789 เพราะโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่เราเขียนขึ้นในบทความที่แล้วใช้หมายเลขพอร์ตนี้  บรรทัดที่ 16-17 สร้างสตรีมผลลัพธ์สำหรับเขียนข้อมูลลงซ็อกเก็ต บรรทัดที่ 18 สร้างสตรีมเพื่อรับข้อมูลจากซ็อกเก็ต บรรทัดที่ 21 เขียนข้อมูลลงซ็อกเก็ตเพื่อส่งให้เซิร์ฟเวอร์ บรรทัดที่ 22 รอรับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับมา finally clause บรรทัดที่ 28-35 ปิดสตรีมทุกตัว และซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ

สำหรับโปรแกรมต้นฉบับ (source code) สามารถโหลดได้จากลิงก์นี้ครับ ถ้าใครโหลดจาก gitlab ไปเมื่อบทความที่แล้ว ก็จะได้โค้ดโปรแกรมไปแล้วนะครับ ไม่ต้องโหลดใหม่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น