วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

การสร้าง Administered Object สำหรับ JMS Application บน GlassFish Server

ก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมในพาราไดม์ที่เป็น Messaging System ด้วย Java หรือที่เราจะเรียกว่า JMS Application สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือการสร้าง Administered Object ซึ่งอ็อบเจกต์เหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น แต่จะต้องถูกสร้างผ่านเครื่องมือที่โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ JMS Application เตียมไว้ให้ และอ็อบเจกต์เหล่านี้จะต้องถูกสร้างก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรม ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นขั้นตอนการสร้างอ็อบเจกต์ดังกล่าว ซึ่งอ็อบเจกต์ดังกล่าวแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ connection factories และ destination มาดูขั้นตอนการสร้างอ็อบเจกต์เหล่านี้บน GlassFish Server กันครับ

1. เข้าสู่หน้า Admin Console ของ Glass Fish แล้วคลิกที่เมนู Resources


2. สร้าง Connection Factory Object โดยคลิกที่ Connection Factories


3. คลิกที่ปุ่ม new เพื่อสร้าง Connection Factory Object


4. ป้อนชื่อ JNDI (JNDI Name) และประเภททรัพยากร (Resource Type) สำหรับชื่อเราจะใส่อะไรก็ได้ แต่
รูปแบบที่เป็นที่นิยมกันคือใช้ jms/ชื่อที่ต้องการ ส่วนประเภททรัพยากรเราเลือกเป็น ConnectionFactory ถ้าเราต้องการจะใช้อ็อบเจกต์นี้เพื่อสร้าง destination ที่เป็นได้ทั้ง topic และ queue จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK


5. สร้าง Destination อ็อบเจกต์ โดยกลับไปที่ JMS Resources และเลือก Destination Resources

6. สร้าง Destination Object โดยคลิกที่ปุ่ม New 7. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ Destination อ็อบเจกต์ที่ต้องการ โดยเลือกประเภทของทรัพยากรให้ตรงตามที่ต้องการว่าจะให้เป็น topic หรือ queue จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK


ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ Administered Object เพื่อใช้กับ JMS Application เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็สามารถลงมือเขียน JMS Application กันได้แล้ว

1 ความคิดเห็น: